Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Marelcom ten aanzien van deze website op het volgende:

Website
Ondanks de constante zorg en aandacht die Marelcom aan de samenstelling van www.marelcom.nl besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Marelcom behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Marelcom, welke geen eigendom zijn van Marelcom. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Marelcom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Marelcom. Marelcom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

E-mail
De informatie in e-mailberichten van Marelcom is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Marelcom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan e-mailberichten van Marelcom kunnen geen rechten worden ontleend.

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x